Reklamacje i zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Pomp Serwis SP. Z O.O. SP. K. Zakątek 6, 43-100 Tychy.
Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym lub e-mailem w formie elektronicznej wysyłana jest do klienta.
Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na podstawie rękojmi, jeżeli towar posiada wadę fizyczną bądź prawną i jest niezgodny z zawartą umową zakupu (dotyczy osób fizycznych i  przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością).

Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto, zaś w przypadku przedpłaty i jest dostarczany w wybrany przez zamawiającego sposób.

Oferta ważna tylko na terenie Polski.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Poszczególne egzemplarze towaru mogą posiadać uszkodzenia lub usterki wskazane szczegółowo w ofercie sprzedaży (towary niepełnowartościowe).

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt do firmy.

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe. Zdjęcia niektórych towarów są „poglądowe”.

Sklep promocje.serwispomp.eu nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 508 222 476
E-mail –  biuro@serwispomp.eu

Adres korespondencyjny – 43-100 Tychy, ul. Zakątek 6

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Dane osobowe podawane podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.