Regulamin

1. Właścicielem sklepu internetowego promocje.serwispomp.eu jest firma

POMP SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
43-100 Tychy, ul. Zakątek 6,
NIP 6462971712 REGON 380585256

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736708

prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

zwana dalej „Sprzedającym”

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Zamówienia można także kierować na e-mail marketing@serwispomp.eu

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zamówiony towar powinien zostać dostarczony pod adres punktu odbioru wskazany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od potwierdzenia zamówienia.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Zamawiający jest informowany o tym fakcie, związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT). Jeżeli klient nie poda danych do faktury, wystawiany jest paragon. W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze) prosimy o upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

10. Sprzedający dopuszcza następujące formy płatności:

  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
  • Przedpłata na konto – na podstawie przesłanej mailem faktury pro forma,
  • Płatne przy odbiorze – za zaliczeniem pocztowym, kurierowi, przewoźnikowi itp.,
  • Osobiście – odbiór w siedzibie firmy.

W przypadku płatności przelewem towar jest pakowany i wysyłany do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Pomp Serwis SP. Z O.O. SP. K. Zakątek 6, 43-100 Tychy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym lub e-mailem w formie elektronicznej wysyłana jest do klienta. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

12. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

13. Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na podstawie rękojmi, jeżeli towar posiada wadę fizyczną bądź prawną i jest niezgodny z zawartą umową zakupu (dotyczy osób fizycznych i  przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością).

14. Towar opuszcza nasz magazyn w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia zapłaty na nasze konto, zaś w przypadku przedpłaty i jest dostarczany w wybrany przez zamawiającego sposób.

15. Oferta ważna tylko na terenie Polski.

16. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Poszczególne egzemplarze towaru mogą posiadać uszkodzenia lub usterki wskazane szczegółowo w ofercie sprzedaży (towary niepełnowartościowe).

17. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt do firmy.

18. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 508 222 476
E-mail –biuro@serwispomp.eu
Adres korespondencyjny – ul. Zakątek 6, 43-100 Tychy

19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin na dole strony (https://promocje.serwispomp.eu/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

20. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”). Dane osobowe podawane podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

21. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).